Werkingsgebied
& partners

De Limburgse 1G1P-samenwerkingsverbanden ‘Plantrekkers’, ‘1sgezind’ en ‘Gezin Centraal’ hebben samen de ambitie om in Limburg één jeugdhulp te realiseren waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen in hun kracht staan en regie houden/krijgen over hun leven. 

Voor meer info over welk samenwerkingsverband je kan aanspreken in een bepaalde regio verwijzen we graag naar onderstaande kaart en naar de websites van onze collega’s:

www.plan-trekkers.be – Tel: 011 74 10 34
www.1sgezind.be – Tel: 011 74 10 34

Kaartweergave van de verschillende regio’s

Een snel overzicht per regioteam