Aanmeldingen

Aanmeldingen

Wie kan er aanmelden?
Op welke manier kan er aangemeld worden?
Wat kan u verwachten?

 1. Cliënten

Cliënten en gezinnen kunnen zelf aanmelden bij Gezin Centraal.

Dit kan op dit moment enkel telefonisch op bijgevoegd nummer.


2. Verwijzers

Andere instanties uit het (jeugd)hulplandschap kunnen uiteraard ook aanmelden bij Gezin Centraal.

Beginvereiste Gezin Centraal:
Het gezin is reeds op de hoogte van de aanmelding EN is akkoord met de deze aanmelding.

De aanmelder blijft betrokken partij na opstart van de begeleiding binnen Gezin Centraal.

Dit kan in verschillende vormen en wordt ook samen met het gezin bekeken.

Na uw aanmelding zal deze altijd eerst binnen ons team besproken worden. Na dit overleg zal de aanmelder altijd gecontacteerd worden met antwoord op de aanvraag.
Dit kan enerzijds inhouden dat de begeleiding kan opstarten, anderzijds verdere uitklaring van de hulpvraag. Wanneer het aanmeldingsteam echter beslist dat het geen vraag is die aansluit bij de werking van Gezin Centraal, zal dit (gekoppeld aan advies) worden gecommuniceerd aan de aanmelder.

Vragen die u kan verwachten bij een aanmelding:

– Is het gezin op de hoogte?

– Is er een gemandateerde dienst betrokken? (Vertrouwenscentrum kindermishandeling of Ondersteuningscentrum jeugdzorg)

– Waarom denkt u in deze casus aan Gezin Centraal?

Verder zijn er nog enkele dingen belangrijk tijdens een aanmelding voor Gezin Centraal.

– Welke rol zal de aanmelder nog opnemen binnen dit gezin? Hoe wilt hij betrokken blijven? De eindbeslissing hier rond ligt bij het gezin.

Contactgegevens/woonplaats van het gezin, welke diensten zijn er reeds betrokken. De bezorgdheden van de aanmelder zelf.

– Na de goedkeuring van de aanmelding zal de gezinscoach contact opnemen met het betrokken gezin voor een eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek gaan wij aan de slag met de vraag van het gezin en stellen we samen enkele doelen op.

3.  Aanmelding door de jeugdrechtbank:

Bij dossiers vanuit de jeugdrechtbank vindt er in eerste plaats een afstemmingsoverleg plaats met de betrokken consulent.

Ook in deze dossiers zullen we steeds de eigen doelen van het gezin meenemen en hier op in zetten, naast het samen werken rond de uitgesproken verwachtingen.