Onthaalvragen

Wie kan er bij ons onthaal terecht?
Op welke manier verloopt zo'n onthaal?
Wat kan u verwachten?

Cliënten zelf

Gezinnen, jongeren, netwerk

Kunnen zelf contact opnemen

Dit kan steeds telefonisch tijdens onze permanentie-uren (zie onderaan).

Mogen hun vragen steeds bij ons neerleggen

Onze onthaalmedewerkers zullen deze vraag beluisteren en samen zoeken naar een passend aanbod. Hierbij zal er steeds eerst gezocht worden binnen het bestaande aanbod.

Verwijzers

Bij aanmelding of als vraagsteller in een casus

Beginvereiste Gezin Centraal

Het gezin is reeds op de hoogte van de onthaalvraag.

De persoon die de onthaalvraag stelt blijft betrokken partij na eventuele opstart van de begeleiding binnen Gezin Centraal.

Dit kan in verschillende vormen en wordt ook samen met het gezin bekeken.

Uw onthaalvraag zal altijd eerst binnen ons team besproken worden. Na dit overleg zal u altijd gecontacteerd worden met een antwoord op de onthaalvraag.
Dit kan enerzijds inhouden dat een gezinscoach kan opstarten, anderzijds verdere uitklaring van de onthaalvraag. Wanneer het onthaalteam echter beslist dat het geen vraag is die aansluit bij de werking van Gezin Centraal, zal dit (gekoppeld aan advies) worden gecommuniceerd aan de vraagsteller.

 

Hoe ziet zo'n eerste telefonisch contactmoment eruit?

Om goed met jou te kunnen meedenken maken onze onthaalmedewerkers graag tijd voor jou en jouw vraag of zorg.

Tijdens dit gesprek gaan ze heel wat vragen stellen zodat jullie samen uiteindelijk tot een aantal ideeën komen.

We geven jou hier alvast een overzicht van veel voorkomende vragen:

Steeds vertrekkende vanuit cliëntperspectief:

• Is het gezin op de hoogte en is het gezin akkoord dat er met ons overlegd wordt?
• Wat is de vraag en/of bezorgdheid van het gezin?
• Wat is jouw vraag en/of bezorgdheid als aanmelder/vraagsteller?
• Welke hulp is er reeds geboden? Wat heeft gewerkt en wat niet?
• Waarom denk je aan Gezin Centraal? Uniek stukje meerwaarde?
• Wat zijn de krachten van dit gezin/ eigen netwerk?
• Wie is er allemaal betrokken (sociaal en professioneel netwerk)? En zijn ze op de hoogte dat je met ons contact opneemt? Wat kan dit netwerk zelf nog opnemen?
• In welke mate heb je je in dit gesprek beluisterd gevoeld en kan je verder na dit gesprek?