Aanmeldingen

Onthaal

Wie kan er een onthaalvraag stellen?
Op welke manier kan je deze vraag stellen?
Wat kan je verwachten?

Cliënten zelf

Gezinnen, jongeren, netwerk

Kunnen zelf contact opnemen

Dit kan steeds telefonisch tijdens onze permanentie-uren.

Mogen hun vragen steeds bij ons neerleggen

Onze onthaalmedewerkers zullen deze vraag beluisteren en samen zoeken naar een passend aanbod. Hierbij zal er steeds eerst gezocht worden binnen het bestaande aanbod.

Verwijzers

Als vraagsteller in een casus

Beginvereiste Gezin Centraal

Het gezin is reeds op de hoogte van de aanmelding EN is akkoord met de eventuele aanmelding.

De vraagsteller blijft betrokken partij na opstart van de begeleiding binnen Gezin Centraal.

Dit kan in verschillende vormen en wordt ook samen met het gezin bekeken.

Nadat u uw onthaalvraag bij een medewerker heeft neergelegd zal deze altijd eerst binnen ons team besproken worden. Na dit overleg zal de vraagsteller altijd gecontacteerd worden om onze ideeën terug te koppelen.
Dit kan enerzijds inhouden dat de begeleiding kan opstarten, anderzijds verdere uitklaring van de hulpvraag. Wanneer het onthaalteam echter beslist dat het geen vraag is die aansluit bij de werking van Gezin Centraal, zal dit (gekoppeld aan advies) worden gecommuniceerd aan de aanmelder.

 

Hoe ziet zo'n eerste telefonisch contactmoment eruit?

Om goed met jou te kunnen meedenken, maken onze onthaalmedewerkers graag tijd voor jou en jouw vraag of zorg.

Tijdens dit gesprek gaan ze heel wat vragen stellen zodat jullie samen uiteindelijk tot een aantal ideeën komen.

We geven jou hier alvast een overzicht van veel voorkomende vragen:

Steeds vertrekkende vanuit cliëntperspectief:

• Is het gezin op de hoogte en is het gezin akkoord dat er met ons overlegd wordt?
• Wat is de vraag en/of bezorgdheid van het gezin?
• Wat is jouw vraag en/of bezorgdheid als vraagsteller?
• Welke hulp is er reeds geboden? Wat heeft gewerkt en wat niet?
• Waarom denk je aan Gezin Centraal? Uniek stukje meerwaarde?
• Wat zijn de krachten van dit gezin/ eigen netwerk?
• Wie is er allemaal betrokken (sociaal en professioneel netwerk)? En zijn ze op de hoogte dat je met ons contact opneemt? Wat kan dit netwerk zelf nog opnemen?
• In welke mate heb je je in dit gesprek beluisterd gevoeld en kan je verder na dit gesprek?