Werkingsgebied

De Limburgse 1G1P-samenwerkingsverbanden ‘Plantrekkers’, ‘1sgezind’ en ‘Gezin Centraal’ hebben samen de ambitie om in Limburg één jeugdhulp te realiseren waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen in hun kracht staan en regie houden/krijgen over hun leven. 

Voor meer info over welk samenwerkingsverband je kan aanspreken in een bepaalde regio verwijzen we graag naar onderstaande kaart en naar de websites van onze collega’s:

www.plan-trekkers.be – Tel: 011 74 10 34
www.1sgezind.be – Tel: 011 74 10 34

Gezien de samenwerkingsverbanden zich zullen richten op de eerstelijnszones betekent dit dat vragen van gezinnen of hun netwerk uit de gemeenten Bree en Oudsbergen (voorheen begeleid door Gezin Centraal) vanaf 1 februari aan het samenwerkingsverband Plantrekkers gesteld mogen worden.

Ons regioteam is sinds april ook in West-Limburg aan de slag. Gezinnen en hun eigen en professioneel netwerk kunnen ons onthaal aanspreken om samen met hen mee te denken over bepaalde vragen of zorgen.