Werkingsgebied – Gezin

De Limburgse samenwerkingsverbanden ‘Plantrekkers’, ‘1sgezind’ en ‘Gezin Centraal’ hebben samen de ambitie om in Limburg 1 jeugdhulp te realiseren waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen in hun kracht staan en regie houden/krijgen over hun leven. 

Voor meer info omtrent welk samenwerkingsverband je kan aanspreken in een bepaalde regio verwijzen we graag naar onderstaande kaart en naar de websites van onze collega’s:

www.plan-trekkers.be

Het samenwerkingsverband 1sgezind zal opstarten vanaf juli 2021. Je ontvangt hierover van hen later meer info.

Gezien de samenwerkingsverbanden zich zullen richten op de eerstelijnszones betekent dit dat vragen van gezinnen of hun netwerk uit de gemeenten Bree en Oudsbergen (voorheen begeleid door Gezin Centraal) vanaf 1 februari aan het samenwerkingsverband Plantrekkers gesteld mogen worden.  Voor de eerstelijnspsychologen zetten we de transitie in vanaf 1 maart. Reeds lopende ondersteuningstrajecten vanuit Gezin Centraal in deze gemeentes zullen uiteraard verder gezet worden totdat de vooropgestelde doelen bereikt zijn of tot het gezin samen met het betrokken netwerk verder kan.

Ons regioteam is vanaf april ook in West-Limburg aan de slag. Gezinnen en hun eigen en professioneel netwerk kunnen ons onthaal aanspreken om samen met hen mee te denken over bepaalde vragen of zorgen.