Samen erdoor! (gezinnen)

Een woordje uitleg.

Beste jongere, beste ouder, vriend of familielid

Beste partner,

We zijn er ons bewust van dat de verscherpte maatregelen ook impact hebben op onze manier van werken binnen het regioteam van Gezin Centraal.

We nemen als regioteam samen met jullie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maximaal op en zullen alles doen om mogelijke verspreiding van besmetting tegen te gaan.

Daarnaast proberen we onze zorg naar kinderen, jongeren en hun gezinnen zo goed mogelijk op te nemen, daar waar kan op een creatieve manier.

Met deze informatie proberen we duidelijk te maken hoe we de komende weken toch zullen proberen op afstand met jullie in verbinding te gaan.

 

  • We zijn vanaf dinsdag 1 september tot …  iedere weekdag in de voormiddag telefonisch van 9u tot 12u bereikbaar voor nieuwe aanmeldingen en voor info en vragen. Op dinsdag en donderdag zullen we ook in de namiddag beschikbaar zijn.
  • Onze gezinscoaches en psychologen werken zoveel mogelijk van thuis uit zoals de richtlijnen voorschrijven maar blijven uiteraard via mail bereikbaar. Ze werken echter met een erg wisselend uurrooster. Ze proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
  • Voorafgaand aan een geplande afspraak zullen onze gezinscoaches en psychologen steeds met jullie telefonisch in gesprek gaan om te kijken of en hoe we best vorm geven aan deze afspraak. In principe gaan enkel noodzakelijke of dringende huisbezoeken of overlegmomenten door. We zoeken samen met jullie graag naar andere manieren om bij niet-dringende vragen toch samen te denken en te werken (vb. via telefonische coaching, Whatsapp-video, Facetime, Skype, ….).
  • Indien, na inschatting, het huisbezoek of overleg toch best plaatsvindt, pas dan allemaal goed de preventieve hygiënemaatregelen toe.
    (zie afbeelding onder dit bericht)

Bij vragen, neem contact op met ons via het algemeen telefoonnummer

(011/191822).

 

#samengezincentraal