Even voorstellen..

Het regioteam:

15 Gezinscoaches:

  • Deze gezinscoaches gaan samen met het gezin op stap. Samen met het gezin zal er één integraal plan worden opgemaakt: het gezinsplan. Bij dit plan staan de gezinsleden zelf aan het roer.
  • De verschillende partners betrokken bij het gezin zullen niet naast maar MET elkaar werken, met steeds de cliënt/het gezin als regisseur.
  • Het verdelen van taken/verantwoordelijkheden en een efficiënte communicatie tussen cliënt/gezin, hulpverlening en sociaal netwerk is hierin een belangrijke bouwsteen.

3 Eerstelijnspsychologen:

De eerstelijnspsychologen nemen binnen dit samenwerkingsverband drie functies voor hun rekening.

  • Geestelijk gezondheidsperspectief binnen in Gezin Centraal vasthouden.
  • Inspringen bij kortdurende psychische klachten in kader van het gezinsplan.
  • Functie voor de Brede Instap (Huizen van het Kind, Kind & Gezin, Centra voor Leerlingbegeleiding, huisartsen, Centra voor algemeen welzijnswerk, …).

Hierbij is een nauwe samenwerking met het eigen en professionele netwerk van het gezin belangrijk.

 

2 Coördinatoren:

De coördinator geeft leiding aan de medewerkers van het regioteam.

  • Ze verbinden het regioteam met het grotere geheel van samenwerking.
  • De coördinatoren zien het als hun missie om een sterk, veerkrachtig team uit te bouwen zodat de medewerkers de best mogelijk ondersteuning kunnen bieden aan de gezinnen die zij begeleiden.