Gezin
Centraal

'De magie van netwerkversterkend werken'

Wie zijn we?

Het grotere plaatje

We zijn een samenwerkingsverband in eerstelijnszone MidWest-Limburg, West-Limburg en Noord-Limburg .
Dit wilt zeggen dat we goede samenwerking met andere betrokken diensten erg belangrijk vinden.

Het regioteam

Ons team bestaat uit:
15 gezinscoaches
3 eerstelijnspsychologen
 2 coördinatoren

We hebben mensen samengebracht met heel uiteenlopende achtergronden en ervaringen binnen de jeugdhulp.

Wat doen we?

Als kind, jongere of gezin kom je op je weg heel wat uitdagingen tegen.
Soms ontstaan er hierdoor veel vragen en/of hebben jullie het gevoel dat extra ondersteuning nodig is.
In Limburg zijn er heel wat organisaties die jou en je gezin hierbij willen helpen.

De gezinscoaches en psychologen van Gezin Centraal willen het bestaande jeugdhulpaanbod in MidWest-, West- en Noord-Limburg ondersteunen, versterken en verbinden zodat jij en je gezin steeds het beste antwoord op jullie vragen krijgen. 

Wat kunnen we voor jullie betekenen?

  • Onthaalfunctie
    • Indien je zelf de weg niet vindt naar het bestaande aanbod of je ervaart heel wat drempels, denken onze onthaalmedewerkers graag met jou mee en brengen ze jou in contact met het gepaste aanbod. 
  • Regioteam
    • Indien we vanuit het onthaal jullie hulpvraag onvoldoende duidelijk krijgen gaat een gezinscoach samen met jullie verder uitklaren wat het beste antwoord is.
    • Indien je reeds op de wachtlijst staat bij één van onze partners maar je zelf aanvoelt dat jij of je gezin het niet redden om zolang te wachten, kan je bij ons regioteam terecht voor de overbrugging van deze wachtperiode. We bekijken dan samen hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Het gezinsplan zal jullie helpen om de nodige hulp goed gecoördineerd te laten verlopen.
    • Indien de gepaste hulp nog niet bestaat of indien je het moeilijk vindt om de juiste weg binnen de hulpverlening te vinden, doen we graag een aanbod op maat. We vertrekken hierbij vanuit jullie vragen. Dit kunnen vragen zijn in verband met welzijn, gezondheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, wonen, … of andere levensdomeinen.

We zijn er zeker van dat jullie al heel wat krachten bezitten, onze bedoeling is om net deze krachten in te zetten.

Kostprijs? Volledig gratis

De middelen voor het samenwerkingsverband worden betaald vanuit de Vlaamse Overheid. 

Waar staan we voor?

De missie van Gezin Centraal is om jeugdhulp toegankelijker te maken.

We willen ons samen met onze partners inzetten om de bestaande drempels te verkleinen.

We willen de hulp die wij bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal afstemmen op hun noden en behoeften. Dit betekent dat we steeds vertrekken vanuit de vragen van het gezin en tegelijkertijd de kennis van reeds betrokken partners meenemen.

We zien het tevens als onze missie om gezinnen te versterken in hun eigen kracht, zodat gezinnen met meer vertrouwen nieuwe uitdagingen kunnen aangaan.

Wat zijn onze kernwaarden?

ZELFREGIE:

Het gezin staat zoveel mogelijk aan het roer van haar eigen leven. Het gezin bepaalt wat er belangrijk is, wat zij willen bereiken en de weg hier naar toe.

KRACHTGERICHT:
We focussen niet enkel op problemen maar gaan samen met het gezin op zoek naar hun sterktes en mogelijkheden en zetten ons in om deze te versterken.

GENERALISTISCH:
We hebben oog voor alle levensdomeinen omdat we erin geloven dat domeinen zoals het financiële, wonen, vrije tijd, … impact hebben op de gezondheid en het welzijn van het gezin. We willen dus graag samen met het gezin en relevantie partners over de muurtjes kijken.

NETWERKVERSTERKEND:
In de eerste plaats zoeken we met het gezin naar krachten in de eigen sociale omgeving. We gaan samen bekijken hoe het eigen netwerk het gezin kan en mag ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelen.

TOEGANKELIJK:
Zo weinig mogelijk drempels. Iedereen die een vraag stelt, krijgt een warm, weloverwogen antwoord.

 

We vinden het belangrijk dat we deze begrippen invulling en betekenis geven en dat we ons dagdagelijks handelen hierop afstemmen.

Wat vinden wij belangrijk in de samenwerking?

Bij de opstart van traject vertrekken we steeds vanuit een plan, het gezinsplan.

Het gezinsplan is een middel om overzicht en helderheid te brengen en wil de communicatie tussen gezin, hulpverlening en sociaal netwerk verbeteren. We verwachten dat iedereen die betrokken is binnen het gezin bereid is om een taak op te nemen indien nodig in het gezinsplan.

Het gezin is en blijft steeds eigenaar van dit plan waarin zij en hun netwerk en de betrokken partners een ook een plaats in opnemen.