ELP Corona-maatregelen

CONSULTATIES EERSTELIJNSPSYCHOLOOG TIJDENS DE CORONACRISIS

Beste kinderen, jongeren en gezinnen,

Beste verwijzer,

Meer dan ooit vinden wij het als eerstelijnspsychologen binnen het samenwerkingsverband Gezin Centraal belangrijk om de zorgcontinuïteit te blijven garanderen. Daarnaast is het evenzeer van belang om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en moeten we er alles aan doen om te zorgen dat ons gezondheidssysteem niet overbelast raakt. 

Dit maakt dat we voor de uitdaging staan de fysieke contacten met kinderen, jongeren en hun gezin te vervangen door telefonische consultaties of beeldbellen en dat de frequentie en duur van die gesprekken ook anders kunnen zijn dan het vooropgestelde maximum van 6 sessies die 45 minuten duren.

Bij bezorgdheden, vragen, … die voor jou belangrijk zijn om te bespreken of wanneer je ongerust bent of je angstig voelt naar aanleiding van het Coronavirus kan je contact opnemen met een eerstelijnsdienst (OCMW, huisarts,…) of één van de partners van de Brede Instap (o.a. Kind en Gezin, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Opvoedingswinkel, Jongeren Advies Centrum (JAC), …). Indien zij inschatten dat een eerstelijnspsycholoog het beste een antwoord op jouw vraag kan geven, kunnen zij jou / jullie gezin aanmelden door te bellen naar 011 19 18 22 (op werkdagen tussen 09.00u en 12.00u).

Daarna wordt het gezin opgebeld door de eerstelijnspsycholoog. Zij doet een telefonische vraagverkenning en bepaalt samen met jou / jullie hoe dringend de opstart van kortdurende psychologische hulp is.

Zorg goed voor jezelf en jouw omgeving. Blijf gezond!