Aanmeldingen gezin

Aanmeldingen

Wie kan er aanmelden?
Op welke manier kan er aangemeld worden?
Wat kan u verwachten?

1. Cliënten

Cliënten en gezinnen kunnen zelf aanmelden bij Gezin Centraal.

Dit kan op dit moment enkel telefonisch op bijgevoegd nummer.
(011/19.18.22)

2. Verwijzers

Andere instanties die reeds betrokken zijn binnen het gezin kunnen uiteraard ook aanmelden bij Gezin Centraal.

Wat is hierbij belangrijk?:
Het gezin is reeds op de hoogte van de aanmelding EN is akkoord met de deze aanmelding.

De aanmelder blijft betrokken partij na opstart van de begeleiding binnen Gezin Centraal.

Dit kan in verschillende vormen en wordt samen met het gezin en de aanmelder bekeken.

Na uw aanmelding zal deze altijd eerst binnen ons team besproken worden. Na dit overleg zal de aanmelder altijd gecontacteerd worden met antwoord op de aanvraag.