Aanmeldingen gezin

Onthaal

Wie kan er een vraag stellen?
Op welke manier kan je een vraag stellen?
Wat kan u verwachten?

1. Cliënten

Cliënten en gezinnen kunnen zelf contact opnemen met het onthaalteam van Gezin Centraal.

Dit kan op dit moment enkel telefonisch op bijgevoegd nummer.
(011/19.18.22)

2. Verwijzers

Andere instanties die reeds betrokken zijn binnen het gezin kunnen uiteraard ook contact opnemen met het onthaalteam van Gezin Centraal.

Wat is hierbij belangrijk?:
Het gezin is reeds op de hoogte van de onthaalvraag en heeft hiervoor een akkoord gegeven.

De vraagsteller blijft betrokken partij na opstart van een begeleiding binnen Gezin Centraal.

Dit kan in verschillende vormen en wordt samen met het gezin en de aanmelder bekeken.

Uw vraag zal besproken worden op ons onthaalteam. Na dit overleg zal de vraagsteller altijd gecontacteerd worden met ideeën op de gestelde vraag/vragen.